::(: Manga Toplista :)::

» Spore doladowanie... Koment
» Naruto #71 drugi na... Kome
» Powrot / Japanicon 2015 - K
» Shingeki no Kyojin #72
» Regulamin

» Polcon 2015 - relacja
» Bleach movie 3: Fade to Black
» Dzień Japoński Poznań Malta...
» Hajime No Ippo
» Ruchomy Zamek Hauru
» Grave of the Fireflies ...
» Fate/stay night
» Manga & Anime
» [DB] Świat przedstawiony
» Pyrkon 2009 - relacja
  Anime ZenreiAnime & Emulation Site
Anime & Emulation Site

[DN] How to use it Dodał/a: Repartee
2009-01-07 20:10
How to use it -I-

* The human whose name is written in this note shall die. Osoba, o imieniu i nazwisku zapisanym w notatniku umrze.
* This note will not take effect unless the writer has the person's face in their mind when writing his/her name. Therefore, people sharing the same name will not be affected.
Notatnik nie zadziała, jeśli piszący nie będzie mieć w myślach twarzy danej osoby.
* If the cause of death is written within 40 seconds of writing the person's name, it will happen.
Powód śmierci należy wpisać wciągu 40 sekund.
* If the cause of death is not specified, the person will simply die of a heart attack.
Jeśli przyczyny śmierci nie zostaną określone, po 40 sekundach wpisana osoba zginie na atak serca.
* After writing the cause of death, details of the death should be written in the next 6 minutes and 40 seconds
Po wpisaniu przyczyny, piszący ma 6 minut i 40 sekund na dokładne opisanie okoliczności śmierci.


How to use it -II-

* This note shall become the property of the human world, once it touches the ground of (arrives in) the human world.
W momencie dotknięcia ziemi, notes staje się częścią ludzkiego świata.
* The owner of the note can recognize the image and voice of the original owner, i.e a god of death.
Posiadacz notesu jest w stanie usłyszeć i zobaczyć prawowitego właściciela notesu, którym jest bóg śmierci.
* The human who uses this note can neither go to Heaven nor Hell.
Osoba, korzystająca z notesu nie może iść ani do Piekła, ani do Nieba.


How to use it -III-


* If the time of death is written within 40 seconds after writing the cause of death as a heart attack, the time of death can be manipulated, and the time can go into effect within 40 seconds after writing the name.
Jeśli czas śmierci zostanie zapisany wciągu 40 sekund od podania przyczyny śmierci, którą jest atak serca, można nim manipulować. Będzie uwzględniony, kiedy zostanie zapisany w czasie 40 sekund od podania imienia i nazwiska ofiary.
* The human who touches the Death Note can recognize the image and voice of its original owner, a god of death, even if the human is not the owner of the note.
Człowiek, który dotknie notesu słyszy i widzi prawowitego właściciela notesu (shinigami), nawet jeśli nie jest jego posiadaczem i użytkownikiem.


How to use it -IV-

* The person in possession of the Death Note is possessed by a god of death, its original owner, until they die.
Posiadacz notesu będzie nawiedzany przez boga śmierci, do czasu aż sam umrze.
* If a human uses the note, a god of death usually appears in front of him/her within 39 days after he/she uses the note.
Shinigami pojawia się zazwyczaj wciągu 39 dni od pierwszego użycia notesu.
* Gods of death, the original owners of the Death Note, do not do, in principle, anything which will help or prevent the deaths in the note.
Bogowie śmierci - prawowici właściciele notesu - nie ingerują w działania użytkownika notesu.
* A god of death has no obligation to completely explain how to use the note or rules which will apply to the human who owns it.
Shinigami nie mają obowiązku wyjaśniania działania notesu i konsekwencji wynikających z użytkowania notesu.


How to use it -V-

* A god of death can extend his life by putting human names on the note, but humans cannot.
Bóg śmierci, wpisując imię i nazwisko człowieka do notesu, może przedłużyć sobie życie, natomiast ziemski posiadacz notesu nie może tego uczynić.
* A person can shorten his or her own life by using the note.
Osoba, używająca notesu, może skrócić swoje życie.
* The human who becomes the owner of the Death Note can, in exchange of half of his/her remaining life, get the eyeballs of the god of death which will enable him/her to see a human's name and remaining lifetime when looking though them.
Właściciel notesu może wymienić pozostałą mu połowę życia za oczy boga śmieci, które umożliwiają zobaczenie imienia, nazwiska i pozostałego czasy życia obserwowanej osoby.
* A god of death cannot be killed even if stabbed in his heart with a knife or shot in the head with a gun. However, there are ways to kill a god of death, which are not generally known to the gods of death.
Shinigami nie można zabić starzałem w głowę bądź ciosem w serce. Jednak istnieją sposoby na pozbawienie życica boga śmieci, ale są one nieznane nawet dla samych bogów.


How to use it -VI-

* The conditions for death will not be realized unless it is physically possible for that human or it is reasonably assumed to be carried out by that human.
Okoliczności śmieci zajdą wtedy, gdy będą one możliwe do wykonania przez człowieka.
* The specific scope of the condition for death is not known to the gods of death, either. So, you must examine and find out.
Jak szczegółowe mogą być okoliczności śmierci, nie wiedzą nawet shinigami. Właściciel sam musi się o tym przekonać.


How to use it -VII-

* One page taken from the Death Note, or even a fragment of the page, contains the full effects of the note.
Kartka czy nawet jej skrawek, pochodzący z Notesu śmierci, mają takie same działanie jak notes.
* The instrument to write with can be anything, ((e.g. cosmetics, blood, etc)) as long as it can write directly onto the note and remains as legible letters.
Pisać można wszystkim, co zostawia po sobie wyraźny ślad (np. kosmetyki, krew itp.).
* Even the original owners of the Death Note, gods of death, do not know much about the note.
Jest wiele rzeczy, dotyczących notesu, o których nie wiedzą nawet shinigami.


How to use it -VIII-

* You may also write the cause and/or details of death prior to filling in the name of the individual. Be sure to insert the name in front of the written cause of death. You have about 19 days (according to the human calendar) in order to fill in a name.
Przyczynę i/lub okoliczności można wpisać przed podaniem imienia i nazwiska ofiary. Jednak dane osoby trzeba uzupełnić wciągu 19 dni, należy je zapisać przed podanymi wcześniej informacjami o śmierci.
* Even if you do not actually possess the Death Note, the effect will be the same if you can recognize the person and his/her name to place in the blank.
Wpisu może dokonać osoba nie będąca posiadaczem notesu, musi tylko postępować zgodnie z zasadami jego użycia.


How to use it -IX-

* The Death Note will not affect those under 780 days old.
Notes nie zadziała na osoby młodsze niż 780 dni.
* The Death Note will be rendered useless if the victim's name is misspelled four times.
Notes nie zadziała na osobę, jeżeli jej imię i nazwisko zostanie cztery razy błędnie wpisanie.


How to use it -X-

* Suicide is a valid cause of death. Basically, all humans are thought to possess the possibility to commit suicide. It is, therefore, not something unbelievable to think of
Samobójstwo może być powodem śmierci. Wszyscy są w stanie jej popełnić, więc nie jest traktowane jako coś niemożliwego.
* Whether the cause of the individuals death is either a suicide or accident, if the death leads to the death of more than the intended, the person will simply die of a heart attack. This is to ensure that other lives are not influenced.
Jeśli samobójstwo lub wypadek ofiary pociągnie za sobą śmierć osób trzecich, ofiara zginie po prostu na atak serca. W ten sposób uniknie się śmierci osób postronnych.


How to use it -XI-

* Even after the individuals name, the time of death, and death condition on the Death Note were filled out, the time and condition of death can be altered as many times as you want, as long as it is changed within 6 minutes and 40 seconds from the time it was filled in. But, of course, this is only possible before the victim dies.
Nawet po wpisaniu imienia, nazwiska, czasu przyczyny i okoliczności śmierci, można to zmieniać dowolną ilość razy, jednak ofiara nie może wcześniej umrzeć, a piszący musi zmieścić się w czasie 6 minut i 40 sekund
* Whenever you want to change anything written on the Death Note within 6 minutes and 40 seconds after you wrote, you must first rule out the characters you want to erase with two straight lines.
Aby zmienić wpis w notesie, należy przekreślić dwiema, prostymi liniami informacje, które chcesz zmienić.
* As you see above, the time and condition of death can be changed, but once the victims name has been written, the individual's death can never be avoided.
Jak widać, istnieje możliwość zmiany zapisanych wcześniej wytycznych śmierci ofiary. Jednak śmierć osoby, której imię i nazwisko wpisano do notesu jest nieunikniona.

How to use it -XII-

* If you lose the Death Note or have it stolen, you will lose its ownership unless you retrieve it within 490 days.
W przypadku zgubienia bądź kradzieży notesu, należy go odzyskać wciągu 490 dni, w przeciwnym razie prawo do posiadania notesu zostanie stracone.
* If you have traded the eye power of a god of death, you will lose the eye power as well as the memory of the Death Note, once you lose its ownership. At the same time, the remaining half of your life will not be restored.
Jeśli właściciel wymienił oczy boga śmierci za połowę swojego życia, straci on moc, jaką dają oczy, jak i wszystkie inne wspomnienia związane z Notesem śmierci.


How to use it -XIII-

* You may lend the Death Note to another person while maintaining its ownership. Subletting it to yet another person is possible, too.
Posiadacz notesu może pożyczać go innym osobom, nie tracąc przy tym prawa do własności.
* The borrower of the Death Note will not be followed by a god of death. The god of death always remains with the owner of the Death Note. Also, the borrower cannot trade the eyesight of the god of death.
Osoba, której pożyczono notes nie widzi boga śmierci (który podąża tylko za właścicielem Notesu śmierci) oraz nie może dokonać wymiany oczu shinigami.


How to use it -XIV-

* When the owner of the Death Note dies while the Note is being lent, its ownership will be transferred to the person who is holding it at that time.
Jeśli właściciel umrze, a przed tym pożyczy notes komuś innemu, ta osoba staje się nowym właścicielem.
* If the Death Note is stolen and the owner is killed by the thief, its ownership will automatically be transferred to the thief.
Jeśli posiadacz Notesu śmierci zostanie okradziony i zabity przez złodzieja, nowym właścicielem staje się ów złodziej.


How to use it -XV-

* When the same name is written on more than two Death Notes, the Note which was first filled in will take effect, regard less of the time of death.
Kidy imię i nazwisko danej osoby zostanie zapisane w więcej niż jednym notesie, wcześniejszy wpis dojdzie do skutku (bez względu na datę śmierci).
* If writing the same name on more than two Death Notes is completed within a 0.06 second difference, it is regarded as simultaneous; the Death Note will not take effect and the individual written will not die.
Gdy ta sama osoba zostanie wpisana do różnych notesów w odstępie czasu niewiększym niż 0,06 sekundy, wpisy zostaną potraktowane jako utworzone w tej samej chwili i żadne z nich nie odniesie efektu, dana osoba nie zginie.


How to use it -XVI-

* The god of death must at least own one Death Note, that Death Note must never be lent to or written on by a human.
Bóg śmierci musi być właścicielem przynajmniej jednego Notesu śmierci, notes nie może być pożyczany i wypełniany prze człowieka.
* Exchanging and writing on the Death Note between the gods of death is no problem.
Shinigami mogą pisać i wymieniać się swoimi notesami.


How to use it -XVII-

* If the god of death decides to use the Death Note to kill the assassin of an individual he favors, the individuals life will be extended, but the god of death will die.
Jeśli bóg śmierci zdecyduje się zabić mordercę osoby, którą polubił, oszczędzi ową osobę, ale sam zginie.
* The dead god of death will disappear, but the Death Note will remain. The ownership of this Death Note is usually carried over to the next god of death that touches it, but it is common sense that it is returned to the Great god of death.
Martwy bóg śmierci znika, ale jego notes nie zostaje zniszczony. Zostaje on własnością innego shinigami, który jako pierwszy dotknie Notesu śmierci. Jednak właściwie w takim przypadku notes staje się własnością Wielkiego boga śmierci.


How to use it -XVIII-

* Only by touching each other's Death Note can human individuals who own the Death Note in the human world recognize the appearance or voice of each others god of death.
Tylko przez dotknięcie swoich notesów ich posiadacze mogą zobaczyć swoich bogów śmierci.
* An individual with the eye power of a god of death can tell the name and life span of other humans by looking at that person's face. By possessing the Death Note, an individual gains the ability to kill, and stops being a victim. From this point, a person with the Death Note cannot see the life span of other Death Note owners, including him/herself. But, it is not really necessary for the individual to view the life span of him/herself is not other Death Note owners.
Właściciele notesu widzą imię, nazwisko i pozostałą długość życia osoby, na którą patrzą. Jednak nie są w stanie zobaczyć tych informacji odnośnie siebie i innych posiadaczy notesu.
Aczkolwiek nie jest to koniecznie potrzebne. Powodem tego jest fakt, iż dzięki notesowi stają się zabójcami, a nie ofiarami.

* The god of death must not tell humans the names or life spans of individuals he sees. This is to avoid confusion in the human world.
Shinigami nie może zdradzić danych osoby, którą widzi. Ma to zapobiec rozgardiaszowi w świecie ludzi.


How to use it -XIX-

* It is prerequisite for the Death Note used in the human world that a living god of death makes sure that the humans in the human world uses it.
Wstępnym warunkiem użytkowania notesu w świecie ludzi jest to, iż bóg śmierci wie, że człowiek używa Notesu śmierci.
* It is very difficult to consider that a god of death who has possessed a human could die, but if he should die, the Death Note that he brought into the human world will not lose its power.
Choć śmierć shinigami jest mało prawdopodobna i trudno w to uwierzyć, jeśli jednak tak się stanie notes będący w świecie ludzi, nie traci swojej mocy.


How to use it -XX-

* In order to see the names and life spans of humans by using the eye power of the god of death, the owner must look at more than half of that person's face. When looking from top to bottom, he must look at least from the head to the nose. If he looks at only the eyes and under, he will not be able to see the person's name and life span. Also, even though some parts of the face, for example the eyes, nose or mouth are hidden, if he can basically see the whole face, he will be able to see the person's name and life span. It is still not clear how much exposure is needed to tell that name and life span, and this needs to be verified.
Aby za pomocą oczu boga śmierci zobaczyć imię, nazwisko i pozostałą długość życia, posiadacz notesu musi widzieć więcej niż połowę twarzy. Np. patrząc z góry, trzeba widzieć część twarzy od czubka głowy do nosa. Nawet jeśli cała twarz jest widoczna, ale jej niektóre elementy są zasłonięte, można odczytać informacje o tej osobie. Niemniej jednak, granice dotyczące zakrycia części twarzy nie są do końca znane.
* If above conditions are met, names and life spans can be seen through photos and pictures, no matter how old they are. But this is sometimes influenced by the vividness and size. Also, names and life spans cannot be seen by face drawings, however realistic they may be.
Jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione, informacje o danej osobie można tez odczytać ze zdjęć, niezależnie od tego jak są stare. Jednak może się to zmienić, kiedy zdjęcie jest zbyt małe bądź niewyraźne. Z rysunków nie można odczytać tych informacji, bez względu na to jak dokładne byłyby te rysunki.